top of page

WELKOM BIJ KUNST KRING NUNSPEET

De stichting KunstKring Nunspeet (in het kort: KKN) is een club van enthousiaste (semi-)professionele en autodidactische kunstenaars in Nunspeet. Wij bieden kunstenaars in de gemeente een platform waar gewerkt en geëxposeerd wordt. Op die manier willen wij een verbindende factor zijn in het dorp en de regio, tussen kunstenaars, inwoners en bezoekers.

Wij zijn als kunstkring altijd op zoek naar geschikte locaties om kunst van hedendaagse kunstenaars uit de omgeving van Nunspeet te tonen. Dit komt tot uiting in het organiseren van diverse tentoonstellingen en kunstmanifestaties. Ga voor de huidige activiteiten naar agenda


Afgelopen jaren hebben we pop-up atelier annex galerie onder de naam: KijkNou!KUNST georganiseerd.  Ieder lid van de KKN kon hier werken tentoonstellen en te koop aanbieden, aan bewoners en gasten van Nunspeet Kunstenaarsdorp. De aanwezigheid van onze pop-up is afhankelijk van de beschikbaarheid van een geschikt pand. Wij zijn daarom voortdurend op zoek naar leegstaande winkelpanden die geschikt zijn om kunst te laten zien. Naast het zoeken van een vaste expositieruimte zijn we ook altijd op zoek naar locaties voor onze kunstenaars om te exposeren. Zo hebben we in het Nunspeets gemeentehuis en bij enkele lokale ondernemers ruimte beschikbaar om meerdere keren per jaar werken tentoon te stellen. Kunstenaars die belangstelling hebben om hieraan deel te nemen kunnen zich melden bij ons secretariaat.
 

agenda.jpeg
kijk mij nou.jpeg

Behalve de pop-up galerie, die een reizend en ad-hoc karakter heeft omdat de KKN gebruikmaakt van leegstaande panden in het dorp, worden diverse andere activiteiten georganiseerd, zoals Kunst Weer in de Tuin tijdens de plaatselijke zomermarkten, het Mont-Martre van Nunspeet. Lokale kunstenaars presenteren zich hier in de tuin bij de VAN/Noord-Veluws Museum, terwijl ze aan het werk zijn.

bottom of page